GAVLECON

 

GAVLECON

Gavlecon är föreningen för dig som studerar vid den Ekonomiska institutionen på Högskolan i Gävle.

Föreningen grundades 1983 och är idag den största föreningen på skolan. Idag har föreningen nästan 800 medlemmar. Gavlecon verkar för att medlemmarna ska få en så positiv studietid som möjligt på Högskolan i Gävle. Föreningen hjälper medlemmarna att integrera med näringsliv, få stöd i utbildningen samt anordna evenemang och aktiviteter vid sidan av studierna.

Gavlecon har ett eget klubbhus som kallas ”Nya Vall”, där flertalet evenemang anordnas. Det finns även möjlighet att abonnera Nya Vall.

Vi är föreningen för:

Ekonomer

Fastighetsmäklare

Rättsvetare